Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

Szanowni Państwo,

ZPSS jest najstarszą i największą szkoła dla dorosłych w byłym województwie leszczyńskim. 

Rozpoczął się nabór do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na podbudowie gimnazjum (cykl nauki 3 lata,  na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (cykl nauki 2 lata) oraz na podbudowie szkoły podstawowej (cykl nauki 4 lata).

Podania można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub wstępnie zarejestrować sie na stronie Szkoły, potwierdzić dane za pośrednictwem otrzymanego linka a następnie złożyć odpowiednie dokumenty w sekretariacie szkoły. 

Niezbędne dokumenty:

- podanie

- życiorys

- świdectwo ukończenia szkoły zawodowej w danym zawodzie lub zawodzie pokrewnym ( dostarczone po ukończeniu szkoły)

- 3 zdjęcia

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych