Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego znajduje sie do wglądu w sekretariacie Szkoły. 

 

Informatory maturalne znajdują się na stronie www.oke.poznan.pl

 


Deklaracja dla osób, które po raz pierwszy przystąpiły do egzaminu maturalnego w latach 2010 - 2012

 

Deklaracja dla osób, które po raz pierwszy przystąpiły do egzaminu maturalnego w latach 2008-2009 i nie zdały oraz przystępujących po raz pierwszy w latach 2005-2009 i zdały egzamin maturalny

 

 

 

 

LINK DO STRONY CENTRALNEJ KOMISJI

EGZAMINACYJNEJ, NA KTÓREJ UTWORZONA

ZOSTAŁA SPECJALNA ZAKŁADKA, GDZIE

MOŻNA ZNALEŹĆ WSZYSTKIE INFORMACJE

NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO W

ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Z WYRÓŻNIENIEM:

 

A) EGZAMINU MATURALNEGO DLA

ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018,

 

.

 

( http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left )

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych