Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

 

 

PRZYPOMINAM, ŻE MINIMUM 50% FREKWENCJI DOPUSZCZA SŁUCHACZA DO ZDAWANIA EGZAMINÓW!!!

 

05-06.10.2019

 

/fck_pliki/05.10.2019 (SOBOTA).pdf

 

/fck_pliki/06.10.2019 (NIEDZIELA).pdf

 

19-20.10.2019

/fck_pliki/19.10.2019 (SOBOTA).pdf

 

W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA SEMEST I NIE MA ZAJĘĆ

/fck_pliki/20.10.2019 (NIEDZIELA).pdf

 

--------------------

-----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWĄ PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH JEST MINIMUM 50 % FREKWENCJI NA ZAJĘCIACH ORAZ DWIE POZYTYWNE OCENY.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY !!!

PROSZĘ O SUMIENNE UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA I O MINIMUM 50% FREKWENCJĘ NA ZAJĘCIACH.

BARDZO PROSZĘ O OKAZYWANIE DOWODÓW WPŁAT DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych