Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

 

 

PRZYPOMINAM, ŻE MINIMUM 50% FREKWENCJI DOPUSZCZA SŁUCHACZA DO ZDAWANIA EGZAMINÓW!!!

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWĄ PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH JEST MINIMUM 50 % FREKWENCJI NA ZAJĘCIACH ORAZ DWIE POZYTYWNE OCENY.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY !!!

PROSZĘ O SUMIENNE UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA I O MINIMUM 50% FREKWENCJĘ NA ZAJĘCIACH.

BARDZO PROSZĘ O OKAZYWANIE DOWODÓW WPŁAT DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych