Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

 

W sprawie planu proszę być ciepliwym. Do każdego piątku przed wekendem zjazdowym do godziny 12 na pewno pojawi się na stronie. 

PRZYPOMINAM, ŻE MINIMUM 50% FREKWENCJI DOPUSZCZA SŁUCHACZA DO ZDAWANIA EGZAMINÓW!!!

 

PLAN ZAJĘĆ DLA LO

 

08-09.06-2019

/fck_pliki/08.06.2019 (SOBOTA).pdf

 

/fck_pliki/09.06.2019 (NIEDZIELA).pdf

 

15-16.06.2019

/fck_pliki/15.06.2019 (SOBOTA).pdf

 

/fck_pliki/16.06.2019 (NIEDZIELA).pdf

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWĄ PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH JEST MINIMUM 50 % FREKWENCJI NA ZAJĘCIACH ORAZ DWIE POZYTYWNE OCENY.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE INFORMACJE DLA SŁUCHACZY !!!

PROSZĘ O SUMIENNE UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA I O MINIMUM 50% FREKWENCJĘ NA ZAJĘCIACH.

BARDZO PROSZĘ O OKAZYWANIE DOWODÓW WPŁAT DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych