Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

PRZYJDŻ DO NAS NIE ZASTANAWIAJ SIĘ :)

REKRUTACJA!

Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych!

Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.

Placówka oferuje naukę w dwóch cyklach - szkoła 2-lenia , szkoła 3-letnia i szkoła 4-letnia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siedziba Szkoły mieści się przy ulicy Zielonej 5, piętro II. 

Jest to jedna z niewielu szkół dla dorosłych, która posiada własną bazę dydaktyczną. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Szanowni Państwo! Zapraszamy serdecznie do naszego Zespołu Szkół.                        

Prowadzimy kształcenie w następujących szkołach:

-  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

  (na podbudowie szkoły podstawowej )                - cykl 4 lata

- liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
  (na podbudowie szkoły gimnazjalnej  )

                                                                                - cykl 3 lata

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych 
  (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) - cykl 2 lata

           

       

Zespół Prywatnych Szkół Średnich powstał w 1996 roku.  Jest jedną z najstarszych szkół niepublicznych dla dorosłych na terenie miasta Leszna. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej to znaczy, że absolwenci mają takie same uprawnienia jak absolwenci szkół publicznych. Jednocześnie Szkoła ma prawo organizować egzamin maturalny jak również egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w szklełach policealnych -  organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym w niektórych zawodach.

Do Szkoły uczęszczają słuchacze z terenu miasta Leszna jak również z powiatów leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego, poznańskiego, górowskiego, wolsztyńskiego i wielu innych.  

Jako jedyna szkoła niepubliczna oferujemy słuchaczom stypendia za dobre i bardzo dobre wyniki w  nauce.      

Dyrektor

mgr mgr Jakub Świtała                                                                                                                              

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych