Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

    

Od 1 września 2014r. siedziba Szkoły mieści się nie

przy Pl. Metziga 25 ale przy ul. Zielonej 30 .

Jest to jedna z niewielu szkół dla dorosłych, która posiada 

własną bazę dydaktyczną. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Szanowni Państwo! Zapraszamy serdecznie do naszego Zespołu Szkół.                        

Prowadzimy kształcenie w następujących szkołach:

- liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
  (na podbudowie szkoły gimnazjalnej i 8 klasowej szkoły podstawowej )

                                                                                - cykl 3 lata

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych 
  (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) - cykl 2 lata

 

- Policealne Studium BHP   - cykl 1,5 roku

- Policealne Studium Mechaniczne - cykl 2 lata

- Policealne Studium Administaracji - cykl 2 lata

 

          

       

Zespół Prywatnych Szkół Średnich powstał w 1996 roku.  Jest jedną z najstarszych szkół niepublicznych dla dorosłych na terenie miasta Leszna. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej to znaczy, że absolwenci mają takie same uprawnienia jak absolwenci szkół publicznych. Jednocześnie Szkoła ma prawo organizować egzamin maturalny jak również egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w szklełach policealnych -  organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym w niektórych zawodach.

Do Szkoły uczęszczają słuchacze z terenu miasta Leszna jak również z powiatów leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego, poznańskiego, górowskiego, wolsztyńskiego i wielu innych.  

Jako jedyna szkoła niepubliczna oferujemy słuchaczom stypendia za dobre i bardzo dobre wyniki w  nauce.      

Dyrektor

mgr mgr Jakub Świtała                                                                                                                              

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych