Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

 

Szanowni Państwo !

Zapraszamy serdecznie do naszego Zespołu Szkół.

Prowadzimy kształcenie w następujących szkołach:

- liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
  (na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

- uzupełniające technikum dla dorosłych
  (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)

w zawodach:

  • Technik mechanik
  • Technik handlowiec
  • Technik usług fryzjerskich
  • Technik budownictwa
  • Technik żywienia i gospodarstwa domowego
  • Technik technologii drewna
  • Technik technologii żywności
  • Technik elektryk        

Uwaga!!!!

W tym roku szkolnym, ze względu na  reformę kształcenia zawodowego dla dorosłych, po raz ostatni prowadzi się nabór do technikum uzupełniającego dla dorosłych.                                                                    

Zespół Prywatnych Szkół Średnich powstał w 1996 roku.  Jest jedną z najstarszych szkół niepublicznych dla dorosłych na terenie miasta Leszna. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej to znaczy, że absolwenci mają takie same uprawnienia jak absolwenci szkół publicznych. Jednocześnie Szkoła ma prawo organizować egzamin maturalny jak również egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikum -  organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym w niektórych zawodach.

Do Szkoły uczęszczają słuchacze z terenu miasta Leszna jak również z powiatów leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego, poznańskiego, górowskiego, wolsztyńskiego i wielu innych.  

Jako jedyna szkoła niepubliczna oferujemy słuchaczom stypendia za dobre i bardzo dobre wyniki w  nauce.                                                                                                                                     

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych