Menu główne
Strefa słuchacza
Dla kandydatów

 

Szanowni Państwo !

Zapraszamy serdecznie do naszego Zespołu Szkół.

Prowadzimy kształcenie w następujących szkołach:

- liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
  (na podbudowie szkoły gimnazjalnej) - cykl 3 lata

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych 
  (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) - cykl 2 lata

W roku szkolnym 2014/15  prowadzimy po raz ostatni klasy 3 (semestry 5 i 6) technikum dla dorosłych w zadowach:

- technik mechanik,

- technik bydownictwa,

- technik handlowiec,

- technik technologii drewna,

- technik żywienia i gospodarstwa domowego,

- technik elektryk,

- technik usług fryzjerskich. 

                                                         

Zespół Prywatnych Szkół Średnich powstał w 1996 roku.  Jest jedną z najstarszych szkół niepublicznych dla dorosłych na terenie miasta Leszna. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej to znaczy, że absolwenci mają takie same uprawnienia jak absolwenci szkół publicznych. Jednocześnie Szkoła ma prawo organizować egzamin maturalny jak również egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikum -  organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym w niektórych zawodach.

Do Szkoły uczęszczają słuchacze z terenu miasta Leszna jak również z powiatów leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego, poznańskiego, górowskiego, wolsztyńskiego i wielu innych.  

Jako jedyna szkoła niepubliczna oferujemy słuchaczom stypendia za dobre i bardzo dobre wyniki w  nauce.                                                                                                                                     

Kontakt
Jak dojechać?
tworzenie stron internetowych